خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار

داروخانه منتخب تبریز

بازگشت

ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن فروش آنلاین
1 اطمینان تبریز  خیابان شریعتی شمالی- جنب هتل آذربایجان 4135552908 https://www.instagram.com/etminan_mrfit/
2  دکتر افخم تبریز خیابان ارک جدید- جنب کوچه مینا ساز 4135570370 www.betadarou.com
3 تربیت تبریز  خیابان امام خمینی- بین شریعتی و ارک علیشاه 4135552442  
4 دکتر مولودی تبریز خیابان آزادی- نبش جدیری شمالی- ساختمان شهرداری 413371680