خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار مقالات

داروخانه منتخب تبریز

بازگشت

ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1 اطمینان تبریز  خیابان شریعتی شمالی- جنب هتل آذربایجان 4135552908
2  دکتر افخم تبریز خیابان ارک جدید- جنب کوچه مینا ساز 4135570370
3 تربیت تبریز  خیابان امام خمینی- بین شریعتی و ارک علیشاه 4135552442
4 داروخانه دکتر به منش تبریز خیابان ارتش جنوبی- چهارراه باغشمال 413553532
5 دکتر مولودی تبریز خیابان آزادی- نبش جدیری شمالی- ساختمان شهرداری 413371680