خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار مقالات

داروخانه همکار ارومیه

بازگشت

نام داروخانه  آدرس تلفن 
دكتر ارژنگ نيا  خيابان مدني  2233353
دكتر جوانبخت  خيابان امام داخل بيمارستان صولتي  2220303
دكتر امام وردي ( جابر ابن حيان ) خيام جنوبي  2225747
داروخانه دكتر فخيمي  خيام شمالي خان بابا خان  2224266
دكتر علي شيري  بلوار 17 شهريور   
دكتر صادقي پور  خيابان امام  2222645
دكتر سجودي  فلكه رودكي   
دكتر حسن زاده  خيابان 8 شهريور  3856891
اميرالمومنين  خيابان سرداران  2224880