خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار مقالات

داروخانه همکار ایلام

بازگشت

نام داروخانه  آدرس تلفن 
دكتر هوشمندي  ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي حوزه علميه  3331575
دكتر قزلباش  ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي بانك كشاورزي  3338484
جوادالائمه (دكتر ياري) ايلام خيابان سعدي جنوبي كوچه علي اشرف رشيدي  3340381
 دكتر حسنوند  ايلام خيابان سعدي جنوبي  9183415805
دكتر نقدي  ايلام بلوار سيد الشهدا 3348005
دكتر اكبري  ايلام بلوار سيد الشهدا 9188429068
دكتر متين  شهرستان ملكشاهي  9183413905
 دكتر نگارستان  شهرستان ايوان  3235395
دكتر نوروزي  شهرستان دره شهر  5227304
خانم دکتر شاهماری ایلام - چهرراه سعدی 33332710
دکتر عبدولی ایلام  سعدی جنوبی کوچه جنب بانک کشاورزی 33380234
دکتر ملکشاهی ایلام سعدی جنوبی کوچه ادیب 33337590
خانم دکتر شرفی ایلام بلوار آزادی 3223311
خانم دکتر جمالی شهرستان دره شهر 5223783
دکتر جهانگرد شهرستان ملکشاهی 9183433453
دکتر حیدری شهرستان سیروان -شهرلومار 4723252
دکتر آقا بابایی منطقه چوار 2722586
خانم دکتر مهرافشان شهرستان ایوان 3238629
دکتر مراد خانی شهرستان آبدانان 6229020