داروخانه های مرجع آذربایجان غربی

بازگشت

داروخانه منتخب ارومیه
ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن نوع فعالیت
1  دکتر مولودی مهاباد  خیابان جمهوری 4442221209 ورزشی-تندرستی
2  دکتر زهی بخش ارومیه خیام جنو بی- نرسیده به میدان جهاد 4432257807 ورزشی-تندرستی
3 داروخانه شبانه روزی کاوه نقده خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام 4435674504 تندرستی
4 دکتر حسن زاده نقده خیابان امام خمینی 4435622515 تندرستی
5 دکتر سلیمانی نقده خیابان امام خمینی- روبروی داروخانه دکتر حسن زاده 4435623838 ورزشی-تندرستی
6 دکتر سلطانی نقده خیابان امام- کوچه دارایی 4435631728 ورزشی-تندرستی
7 شبانه روزی دکترصفری ارومیه خیابان براعتی - بالاتر از دانشگاه 4433385979 تندرستی
8 دکتر سلیمانی پور ارومیه خیابان حسنی - ساختمان اورشاد 4433438997 ورزشی-تندرستی
9 دکتر غفوری پیرانشهر خیابان پزشک- روبروی بیمارستان امام خمینی 4444240047 ورزشی-تندرستی
10 دکتر سینا خدیوی سلماس خیابان امام- تقاطع قره نی- نبش مجتمع پزشکی میلاد نور 4435250145 ورزشی-تندرستی
11 دکتر یوسف زاده میاندوآب خیابان طالقانی جنوبی- روبروی خیابان پانزده خرداد 4445230759 ورزشی-تندرستی