داروخانه های مرجع کردستان

بازگشت

داروخانه منتخب کردستان
ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن نوع فعالیت
1 دکتر صلواتی  سنندج میدان آزادی- ابتدای خیابان فلسطین 8733236104 ورزشی-تندرستی
2  دکتر قدرتی ساز سقز خیابان امام- روبه روي درب اصلی بازار اردلان 8743228871 ورزشی-تندرستی