داروخانه های منتخب آذربایجان غربی

بازگشت

ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1 زهی بخش ارومیه خیام جنو بی- نرسیده به میدان جهاد 4432257807
2 مولودی مهاباد  خیابان جمهوری 4442221209
3 شبانه روزی دکترصفری ارومیه خیابان براعتی - بالاتر از دانشگاه 4433385979
4 شبانه روزی کاوه نقده خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام 4435674504
5 دکتر سلیمانی نقده خیابان امام خمینی- روبروی داروخانه دکتر حسن زاده 4435623838
6 دکتر حسن زاده نقده خیابان امام خمینی 4435622515
7 دکتر حاجی حسینلو خوی خیابان امام خمینی- جنب بانک ملی شعبه بسیج 4432224894
8 دکتر غفوری پیرانشهر خیابان پزشک- روبروی بیمارستان امام خمینی 4444240047
9 دکتر یوسف زاده میاندوآب خیابان طالقانی جنوبی- روبروی خیابان پانزده خرداد 4445230759
10 دکتر سلطانی نقده خیابان امام- کوچه دارایی 4435631728