داروخانه های منتخب کردستان

بازگشت

ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1 صلواتی  سنندج میدان آزادی- ابتدای خیابان فلسطین 8733236104
2 شبانه روزي دکتر خديو  سنندج  ابتداي خيابان کشاورز 8733242918
3  ملی سنندج  ميدان انقلاب 8733150620
4 دکتر سیدی سنندج  انتهای خیابان حافظ- جنب کلینیک آرا 8733666582
5  دکتر قدرتی ساز سقز خیابان امام- روبه روي سينما استقلال سابق 8736228871
6  فارابي کامیاران  خيابان امام - روبروی بانک مسکن 8735522265
7  دکتر مکاری مریوان  پایین تر از میدان شبرنگ 8734531040
8 دکتر عندلیبی سنندج خیابان پاسداران- ابتدای خیابان شهید تعریف 8733291747
9 دکتر میرزاپور سقز میدان جمهوری- کوچه رهنما4- ساختمان پزشکان شفا 8736223624