درباره شعبه همدان

شعبه همدان شرکت پخش سراسری کارن  پوشش  استان همدان و مرکزی را بر عهده دارد.

اطلاعات تماس
آدرس شرکت:
همدان - جاده تهران - شهرک صنعتی بوعلی - بلوار سوم - خیابان سی ام - جنب شرکت پوراپخش - شرکت پخش کارن
تلفن فروش: 08134383971-2

فکس: -
اطلاعات شعبه همدان
نام و نام خانوادگی : آقای اعتمادی
سمت : رئیس شعبه
موبایل : -
ایمیل : -