درباره شعبه کردستان

شعبه کردستان شرکت پخش سراسری کارن پوشش مشتریان استان کردستان را برعهده دارد.

اطلاعات تماس
آدرس شرکت:
سنندج - شهرک صنعتی شماره 3 - انتهای خیابان دانش - روبروی فرش نفیس کردستان
تلفن فروش: 08733383236

فکس: 08733383196
اطلاعات شعبه کردستان
نام و نام خانوادگی : محمدصدیق مرادی
سمت : رئیس شعبه
موبایل : -
ایمیل : -