درباره شعبه کرمان

شعبه کرمان شرکت پخش سراسری کارن پوشش مشتریان استان پهناور کرمان واستان زاهدان را برعهده دارد.

اطلاعات تماس
آدرس شرکت:
کرمان، بزرگراه امام، بعد از دانشگاه باهنر، بلوار محله صنعتی - بین کوچه دوم و چارم - کنار آلومینیوم 2 جداره گنجعلی خان
تلفن فروش: 03433351000

فکس: -
اطلاعات شعبه کرمان
نام و نام خانوادگی : مرتضی کاظمی پور
سمت : رئیس شعبه
موبایل : -
ایمیل : -