درباره شعبه خوزستان

.شعبه اهواز شرکت پخش سراسری کارن پوشش مشتریان استان خوزستان را برعهده دارد

اطلاعات تماس
آدرس شرکت:
اهواز - شیبان - شهرک طالقانی - نرسیده به پمپ بنزین
تلفن فروش: 06136574952

فکس:
اطلاعات شعبه خوزستان
نام و نام خانوادگی : آقای علیخانی
سمت : رئیس شعبه
موبایل : -
ایمیل : -