درباره سیستان

استان زاهدان، تحت پوشش شعبه کرمان می باشد.

اطلاعات تماس
آدرس شرکت:
کرمان، بزرگراه امام، بعد از دانشگاه باهنر، بلوار محله صنعتی - بین کوچه دوم و چارم - کنار آلومینیوم 2 جداره گنجعلی خان
تلفن فروش: 03433351000

فکس: _
اطلاعات سیستان (تحت پوشش استان کرمان)
نام و نام خانوادگی : مرتضی کاظمی پور
سمت : رئیس شعبه (کرمان)
موبایل : -
ایمیل : -