تامین کنندگان

شرکت : اوزان- تامین اجتماعی


محصولات:
کشور تولید کننده شکل کالا نام کالا
هندوستان اسپری فوريتي اسپري دهاني سالمترول+ فلوتيکازون 250ميکروگرم (سرتايد) - گلاسکو اسميت کلاين
ترکیه قرص فوريتي قرص مادوپار 125م گ 30ع - دوا ترکيه
پرتغال قرص قرص گالانتامين 4م گ 56ع - آزودوس پرتغال