تامین کنندگان

شرکت : مکث تجارت فارمد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص مکس بي سي اي اي 120عدد آمریکا مکس ماسل 
کپسول نرم سي ال اي 90عدد آمریکا مکس ماسل 
کپسول ال تاکس 60عدد آمریکا مکس ماسل 
پودر پرو بي سي اي اي (ليموناد) 351گرمي قوطی351 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر مکس کراتين کريستال قوطی250 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر مکس وي ايزوليت (شکلات مالت) قوطی908 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر مکس پرو اليت (وانيلي) قوطی1860 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر کربومکس قوطی2730 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر مکس پيور وي (کيک شکلاتي) قوطی1362گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر بيگ مکس (کيک شکلاتي) قوطی 5472 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر اف بي ايکس پانچ قوطی908گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر مکس پرو اليت (شکلات مالت)   قوطی908گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر کربومکس  قوطی1860 گرمی آمریکا مکس ماسل 
پودر گلوتامین قوطی250 گرمی انگلستان پی اچ دی
پودر دايت وي (شکلات بلژيکي) قوطی2000گرمی انگلستان پی اچ دی
پودر ادونس مس (بوراني شکلات) قوطی2700 گرمی انگلستان پی اچ دی
پودر دايت وي (کرم وانيلي) قوطی1000 گرمی انگلستان پی اچ دی
پودر کراتين قوطی550 گرمی انگلستان پی اچ دی
پودر گلوتامین قوطی550 گرمی انگلستان پی اچ دی
قرص ال کارنیتین 90عدد انگلستان پی اچ دی
قرص آمینو ساپورت 180عدد انگلستان پی اچ دی
کپسول نرم سی ال ای 45عدد انگلستان پی اچ دی
کپسول بی سی ای ای 195عدد انگلستان پی اچ دی
پودر وجي ميل (شکلاتي) قوطی1362گرمی آمریکا ام آر ام
پودر وجي پروتئين (شکلاتي) قوطی1140 گرمی آمریکا ام آر ام
پودر وجي پروتئين (وانيلي)   قوطی1140 گرمی آمریکا ام آر ام
پودر گلوتامين + بي سي اي اي (هندوانه)   قوطی 330 گرمی آمریکا ام آر ام
کپسول نرم سي ال اي1250 میلی گرمی 90عدد آمریکا ام آر ام
کپسول اچ ام بی 1000 میلی گرمی 60عدد آمریکا ام آر ام
کپسول ویتامین د3 5000واحدی 60عدد آمریکا ام آر ام