تلفن مشاوره

واحد مشاوره شرکت کارن کار خود را به طور رسمی از مهرماه ١٣٨۴آغاز کرده است. اين بخش با نام صدای مشاور پل ارتباطی مشتريان و شرکت می باشد. در اين بخش کارشناسان تغذيه پاسخگوی سوالات مشتريان در زمينه معرفی، انتخاب و نحوه مصرف محـصولات و همچنين پيشنـهاد راهـکار مناسب برای مشـکلات احتمالی هسـتند. برای ارتباط با کارشناسان با شماره تلفن 02122036396 و یا 02173623 تماس حاصل فرمایید.