شکایات

بازگشت

لطفا فرم زیر را کامل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی گردد ( پاسخ به ایمیل شما ارسال می گردد)
* نام
* نام خانوادگی
* شماره ملی
* ایمیل
* شماره تماس
نام شرکت
نام داروخانه
نام باشگاه
نام فروشگاه
سمت
موضوع شکایت
توضیحات
* نام محصول
* شماره سریال محصول
محل تهیه محصول
تاریخ تولید
روز ماه سال
تاریخ انقضاء
روز ماه سال