مکمل کراتین یک مکمل بدنسازی بوده که در دسته مکمل های بهبود دهنده عملکرد طبقه بندی می شود و در دسته A، "سیستم دسته بندی مکمل ها بر اساس فهرست کمیته ورزشی استرالیا" قرار دارد.
به عبارتی اثربخشی و کارایی آن در مطالعات علمی تایید شده است.
مکمل کراتین انواع متفاوتی داشته اما آنچه ما امروزه درخصوص فواید کراتین می شنویم مربوط به کراتین مونوهیدرات است.
مکمل های کراتین مونوهیدرات پی ان سی به طور کلی در دو گروه طبقه بندی می شوند.
کراتین مونوهیدرات خالص 100% در دو وزن و کراتین مونوهیدرات ترکیبی که با نام سوپر کراتین شناخته می شود.
جهت مشاهده قیمت ، ترکیبات و عملکرد ویژه هر مکمل به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه نمایید.