از جمله فاکتورهای بسیار ضروری در بهبود وضعیت فرد بیمار، شرایط تغذیه ای وی می باشد. اما متاسفانه برخی از بیماران به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه گوارش و بلع، افزایش نیازهای تغذیه ای یا نیازهای غذایی متفاوت نیازمند دریافت فرمولاهای مخصوص می باشند.
داروسازی کارن اولین تولید کننده فرمولاهای انترا در ایران با نام تجاری انترامیل می باشد.
جهت آشنایی با عملکرد هر فرمولا در بدن و نحوه مصرف آن ها می توانید به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه نمایید.