معرفی داروسازی و مکمل های غذایی حیاتی کارن
هفته جهانی سلامت مردان در داروسازی کارن
تفاوت دارو و مکمل غذایی در بدنسازی
ویژگی های یک مربی بدنسازی موفق
اصول طراحی برنامه ورزشی برای ورزشکاران
انگیزشی،علی کرمی قهرمان حرفه ای فیزیک(پارت سوم)
انگیزشی،علی کرمی قهرمان حرفه ای فیزیک(پارت دوم)
انگیزشی،علی کرمی قهرمان حرفه ای فیزیک(پارت اول)