مکمل گینر (gainer) یا همان کربوپروتئین (carboprotein) دسته ای از مکمل های بدنسازی می باشد که حاوی دو درشت مغذی کربوهیدرات و پروتئین است.

مکمل های گینر به طور کلی در دو گروه طبقه بندی می شوند.

ویت گینر یا همان گینر افزایش وزن که نسبت کربوهیدرات بالاتری دارند. همانند گین آپ پی ان سی

مس گینر یا همان گینر افزایش حجم که نسبت کربوهیدرات و پروتئین تقریبا یکی می باشد. همانند وی آلبومین، مسیو وی و سوپر وی

تفاوت مس گینرهای کارن (پی ان سی) در نوع پروتئین آن ها می باشد.

به منظور مشاهده قیمت گینر (کربوپروتئین ) های پی ان سی، تفاوت و موارد مصرف آن ها به صفحه اختصصی هر محصول مراجعه نمایید.