گروه بندی مکمل غذایی

مکمل غذایی همان طور که از نامش پیدا است، تکمیل کننده رژیم غذایی است و توسط افرادی استفاده می شود که رژیم غذایی آن ها فاقد تعادل و تنوع بوده  یا در شرایط ویژه ای به سر می برند.

مکمل های تندرستی داروسازی کارن شامل مکمل های مورد نیاز جهت افزایش وزن، کاهش وزن، کودکان و ارتقاء دهنده های سلامت همچون ویتامین ها، مینرال ها و اسیدهای چرب امگا 3 و ... می باشند.

در این صفحه به منظور تسهیل در انتخاب شما، لیست مکمل های غذایی کارن به تفکیک نوع عملکرد آورده شده اند.

به منظور مشاهده قیمت مکمل ها و چرایی مصرف آن ها به صفحات اختصاصی هر محصول مراجعه نمایید.