تامین کالری و ریزمغذی های مورد نیاز کودکان و نوجوانان مهم تر از هر گروه سنی دیگر می باشد. چرا که نیاز این گروه به درشت مغذی ها و ریزمغذی ها بیشتر از سایر گروه های سنی بوده و از طرفی چون دوران رشد را طی می کنند با فرصتی یکباره روبه رو هستند.

به همین دلیل استفاده از مکمل های غذایی کودکان و نوجوانان به منظور افزایش و تسریع رشد قدی و وزنی توسط متخصصین توصیه می شود.

سبد مکمل کودکان داروسازی کارن شامل مکمل هایی می باشد که علاوه بر کمک به افزایش قد و وزن به تامین ریزمغذی های مورد نیاز کودک کمک می کند.

   به منظور مشاهده قیمت ، جزئیات و کاربرد هر مکمل به صفحه اختصاصی آن مراجعه نمایید.