فیتنس بار گروهی از بارهای رژیمی یا مکمل های غذایی هستند که ورزشکاران از آن ها به عنوان اسنک های رژیمی در میان وعده ها استفاده می کنند. 
این بارها می توانند به تامین انرژی یا پروتئین کمک کنند.
داروسازی کارن دارای دو نوع فیتنس بار می باشد. انرژی بار و پروتئین بار
به منظور مشاهده قیمت ، کاربرد و جزئیات شکلات بارها می توانید به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه نمایید.