* طریقه آشنایی مصرف کننده با محصولات و پخش کارن

* گروه محصولات مصرفیموضوع سوال امتیاز کسب شده توضیح مرتبط با امتیاز
خیلی خوب(10) خوب(5) متوسط(3) بد(1) خیلی بد(0)
کیفیت(اثربخشی-ماندگاری) محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
قیمت محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
طعم و مزه محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
میزان دسترسی به محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسته بندی محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخگویی به مسائل و مشکلات –سوالات را چگونه ارزیابی میکنید؟
اطلاعات درج شده در برچسب بسته بندی(اطلاعات تغذیه ای-موارد منع منصرف و..) و بروشورها را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا محصولات مشابه خارجی را مصرف کرده اید؟ در صورت مصرف کیفیت را با محصولات مشابه چگونه ارزیابی میکنید؟
کانال هاای ارتباطی با شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خواهشمند است ساير نظرات وپيشنهادات خود را بیان کنید.