کربوهیدرات ها دسته ای از درشت مغذی های مورد نیاز بدن هستتند که وظیفه اصلی آن ها تامین انرژی مورد نیاز بدن است.
به عبارتی هدف اصلی مصرف مکمل کربوهیدرات (carbohydrate supplement) و به اصطلاح عامیانه کربو تامین انرژی مورد نیاز بدن است.
به همین دلیل مکمل های کربوهیدراتی به یکی از اصلی ترین اعضا سبد مکمل های ورزشکاران استقامتی، ورزشکاران حرفه ای با ساعات طولانی تمرین و افراد کم وزن تبدیل شده است.
مکمل کروبوهیدراتی پی ان سی (کارن) ، شامل سه مکمل : کربومس 1، کربومس 2 و کربوشارژ می باشد.
تفاوت کربوشارژ با سایر مکمل های کربوهیدراتی در این است که این مکمل یک کربو ایزوتونیک است و می توان آن را به عنوان یک نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک استفاده کنید.
جهت مشاهده قیمت مکمل کربوهیدرات پی ان سی (pnc) و جزئیات هر مکمل به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.