استخدام حسابدار خزانه و حقوق دستمزد

استخدام حسابدار خزانه و حقوق دستمزد

استخدام حسابدار خزانه و حقوق دستمزد با 5 سال سابقه کار در شرکت پخش و ترجیحا آشنا به نرم افزار مبنا 

ارسال رزومه به ایمیل : hr@karenpharma.com 

 یا شماره تلگرام : 09122834939