استفاده از سیل فیلتر دار در قوطی محصولات شرکت کارن

استفاده از سیل فیلتر دار در قوطی محصولات شرکت کارن

به اطلاع مصرف کنندگان عزیز شرکت کارن می رساند، به منظور جلوگیری از دفرمه شدن قوطی های محصولات وزن بالا شرکت کارن در مناطق مختلف کشور ( که به دلیل اختلاف دما و رطوبت ایجاد می شود )، شرکت کارن بر آن شده است در پلمپ محصولات خود از سیل  فیلتر دار (منفذ دار) استفاده نماید.

باشد تا رضایت شما هموطن عزیز فراهم گردد.  

 (گروه دارویی کارن )