برنده جواب به مسابقه 4

برنده جواب به مسابقه 4

برنده جواب به مسابقه

سوال مسابقه:کدام عارضه ،احتمال ابتلاء به آلزایمر را در بزرگسالان افزایش می دهد ؟

1) کمبود کلسیم

2) افزایش تری گلیسیرید خون

3) افزایش قند خون

4) کم خونی

پاسخ سوال :

4) کم خونی

برنده مسابقه :

آقای محمد حسین پوریافر از کرمان