تبریک روز داروساز

تبریک روز داروساز

تبریک روز داروساز

 

 
فرا رسیدن پنجم شهریور ماه ، زادروز شیمیدان ، طبیب ، داروشناس و داروساز ایرانی ، زکریای رازی که به شایستگی روز داروسازی نامگذاری شده است را به جامعه داروسازان صمیمانه تبریک عرض می‌ نماییم . 
 
هلدینگ دارویی کارن