تبریک روز پزشک

تبریک روز پزشک

تبریک روز پزشک

 

 
یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک را به تمامی طبیبان فرزانه سرزمینمان تبریک عرض می نماییم.