تغییر بسته بندی کورکومین کارن

تغییر بسته بندی کورکومین کارن

به اطلاع  مصرف کنندگان گرامی می رساند مکمل کورکومین شرکت داروسازی کارن با بسته بندی جدید وارد بازار شد.