تغیییر بسته بندی مکمل گلوکز آمین

تغیییر بسته بندی مکمل گلوکز آمین

به اطلاع  مصرف کنندگان گرامی می رساند مکمل گلوکز آمین شرکت داروسازی کارن با بسته بندی جدید و با نام ایزی فلکس وارد بازار شد.