جشنواره پیشنهاد ویژه قربان تا غدیر محصولات pnc  و کارن

جشنواره پیشنهاد ویژه قربان تا غدیر محصولات pnc و کارن

 

بنا به درخواست شما عزیزان در نظرسنجی اینستاگرامی 24 تیر ماه، از تاریخ 10 تا 18 مرداد 1399 در داروخانه های منتخب انلاین سراسر کشور، جشنواره عید تا عید محصولات کارن و pnc

برگزار می گردد.

جهت تسهیل ارتباط شما عزیزان با این داروخانه ها در زیر لیست داروخانه ها، شماره تماس، شهر و پیشنهادی که برای شما در نظر گرفته اند؛ آورده شده است.

 

نام داروخانه شهر تلفن تماس  درصد تخفیف
دکتر فکور مشهد 5137128570 10
داروخانه دکتر محبیان کرمانشاه 8342226080 10درصد همراه باشیکر هدیه
دکتر فرمان آرا کرمان  3432619418 10
مرکزی مهرشهر کرج  263341 7009 8
دکتر امیرابراهیمی قم 2537779885 7
دکتر ثابت شیراز 7132307530 5
جالینوس زنجان 2433440611 5الی 10 درصد
البرز رشت 1332125358 10
دکتر حقیقت شعار رشت 1333736750 10
دکتر حق نژاد تهران 2172254 تا15
دکتر علي مزيدي  تهران 2126705653 5الی10
گلشن راز تهران 2126654719 5الی10
داروکده تهران 2166929061 5الی 10
دکتر توکلیان تهران 2166027106 5الی 10
دکتر فرحناز بوربور تهران 2122550112 3الی10
داروخانه پارسین تهران 2188208765 10
داروخانه دکتر غریب زاده تهران 2122219871 10
 دکتر صرافیان تهران 2166831720 7
داروخانه دکتر پیشداد آذر تهران 2177934148 5
داروخانه اطمینان تبریز 4135552908 5
به منش تبریز 413553 5532 5الی 20
 دکتر افخم تبریز 4135570370 5
تربیت تبریز 4135532286 5
دکتر تهوری تبریز 4134436405 5
دکترمعافی بندرعباس 7632247478 5الی 10
فقیه پرشکوهی بندرعباس 7632229069 7
داروخانه پاک سرشت اهواز 6152837565 10روی موجودی
دکترکردی اهواز 6142248180 10
دکتر نجم اهواز 6136326452 10
دکتر رئیس پور  اهواز 6132237515 6
دکتر صارمی اهواز 6143536269 5
کوشش (کوروش) اصفهان 3132334494 10
داروخانه بهشتی اصفهان 3132646473 7
شبانه روزی شکرآمیز اصفهان 3134381122 5
دکتر طهماسبی اسلامشهر 2156137513 10