دعوت به بازدید از غرفه شرکت کارن در پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

دعوت به بازدید از غرفه شرکت کارن در پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

گروه دارویی کارن  شما همراهان ارجمند را به پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه، 20 لغایت 22 دی 96 واقع در مرکز همایش های رازی  دعوت می نماید.