سمپلینگ محصولات پی ان سی در داروخانه امید تنکابن

سمپلینگ محصولات پی ان سی در داروخانه امید تنکابن

 منتظر حضور شما در طرح سمپلینگ محصولات PNC در داروخانه امید تنکابن هستیم. 

زمان : شنبه 13 مرداد 97 - ساعت 16 الی 20