سمپلینگ محصولات PNC در داروخانه دکتر غضنفری

سمپلینگ محصولات PNC در داروخانه دکتر غضنفری

 منتظر حضور شما در طرح سمپلینگ محصولات PNC در داروخانه دکتر غضنفری شهرری هستیم. 

زمان : چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 - ساعت 16 الی 20