طرح سمپلینگ محصولات پی ان سی در داروخانه سینا نوشهر

طرح سمپلینگ محصولات پی ان سی در داروخانه سینا نوشهر

 منتظر حضور شما در طرح سمپلینگ محصولات PNC در داروخانه سینا نوشهرهستیم. 

زمان : دوشنبه 15 مرداد 97 - ساعت 16 الی 20