فصل نامه بهار 1400 داروسازی کارن

فصل نامه بهار 1400 داروسازی کارن

فصل نامه بهار 1400 داروسازی کارن

آنچه در این فصل نامه می خوانید

مراقبت های تغذیه ای در بیماران مبتلا به کووید 19

کدام مکمل ها و ویتامین ها به درمان کرونا کمک می کند

راهکارهای تغذیه ای برای پیشگیری و درمان مصدومیت های ورزشی

معرفی مکمل جدید داروسازی کارن "ایونینگ پریم رز"