نظرسنجی باشگاه مشتریان کارن

نظرسنجی باشگاه مشتریان کارن

با توجه به اینکه شرکت داروسازی کارن همواره بدنبال کسب رضایت مصرف کنندگان و ارتقاء خدمات خود می باشد، این بار بر آن شدیم که با برگزاری یک نظرسنجی  در خصوص باشگاه مشتریان از انطباق خدماتمان با نظرات شما عزیزان اطمینان حاصل پیدا کنیم.

.لینک نظرسنجی در زیر آورده شده است، لطفا با شرکت در آن ما را از نظرات خود آگاه کنید

اینجا کلیک کنید