چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی زن، مادر و کودک  مورخ 8 الی 10 خرداد در مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک برگذار می شود .

از علاقه مندان دعوت می شود برای بازدید از نمایشگاه جانبی این همایش و غرفه کارن حضور بهم رسانند.