کارگاه آموزشی تغذیه، مکمل های غذایی و دارویی در بیماران دیابتی

کارگاه آموزشی تغذیه، مکمل های غذایی و دارویی در بیماران دیابتی

به منظور گسترش همکاری دو جانبه بین بنیاد امور بیماری های خاص و شرکت داروسازی کارن، کارگاه آموزشی "تغذیه، مکمل های غذایی و دارویی در بیماران دیابتی" در تاریخ 23 تیر ماه 96 در کتابخانه ملی برگزار شد.

 

این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی پزشکان عمومی با مکمل های جدید شرکت کارن، نحوه مصرف صحیح مکمل ها در بیماران دیابتی و نقش تغذیه در کنترل دیابت برگزار گردید.

 

کارگاه با حضور اساتید محترم ، جناب آقای دکتر حسین ایمانی و سرکار خانم دکتر هدی درخشانیان به همراه صد پزشک عمومی فعال در حوزه بیماری دیابت و همچنین نمایندگانی از شرکت کارن برگزار شد.