داروخانه های مرجع آذربایجان غربی

بازگشت

داروخانه منتخب آذربایجان غربی
ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1  دکتر مولودی مهاباد  خیابان جمهوری 4442221209
2  دکتر زهی بخش ارومیه خیام جنو بی- نرسیده به میدان جهاد 4432257807
3 دکتر سلیمانی پور ارومیه خیابان حسنی - ساختمان اورشاد 4433438997
4 دکتر سلطانی نقده خیابان امام- کوچه دارایی 4435631728
5 دکتر سلیمانی نقده خیابان امام خمینی- روبروی داروخانه دکتر حسن زاده 4435623838