داروخانه های مرجع آذربایجان غربی

داروخانه شماره تماس فعالیت آدرس فروش آنلاین
داروخانه های منتخب آذربایجان غربی
دکتر مولودی 4442221209 مهاباد- خیابان جمهوری -----
دکتر زهی بخش 4432257807 ارومیه - خیام جنوبی- نرسیده به میدان جهاد -----
دکتر سلیمانی پور 4433438997 ارومیه - خیابان حسنی - ساختمان اورشاد -----
دکتر سلطانی 4435631728 نقده - خیابان امام- کوچه دارایی -----
دکتر سلیمانی 4435623838 نقده - خیابان امام خمینی- روبروی داروخانه دکتر حسن زاده -----