داروخانه های مرجع کردستان

بازگشت

داروخانه منتخب کردستان
ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1 دکتر صلواتی  سنندج میدان آزادی- ابتدای خیابان فلسطین 8733236104
2  دکتر قدرتی ساز سقز خیابان امام- روبه روي درب اصلی بازار اردلان 8743228871