خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار

داروخانه های مرجع کردستان

بازگشت

ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن نوع فعالیت
1 صلواتی  سنندج میدان آزادی- ابتدای خیابان فلسطین 8733236104 ورزشی-تندرستی
2 دکتر لطفی مریوان بیمارستان فجر 8734550070 تندرستی
3  دکتر قدرتی ساز سقز خیابان امام- روبه روي درب اصلی بازار اردلان 8743228871 ورزشی-تندرستی
4 دکتر مکاری مریوان یلوار رسالت- جنب ساختمان پزشکان ژن 8734531040 ورزشی-تندرستی
5 دکتر میرزاپور سقز میدان جمهوری- کوچه راهنمایی4 8736223624 ورزشی-تندرستی
6 دکتر اعتمادپور سقز نبش میدان جمهوری 8736223624 ورزشی-تندرستی