داروخانه های مرجع یزد

داروخانه شماره تماس فعالیت آدرس فروش آنلاین
داروخانه های منتخب یزد
 شبانه روزی دکتر سهروردی 3538264100 یزدنرسیده به میدان ابوذر- روبروی ژاندارمی فروش آنلاین
داروخانه دکتر رشیدی 3535210077 شاهدیه- خیابان امام خمینی- روبروی گلزارشهدا -----
 شبانه روزی دکترلطفعلیانی 3537256960 یزد،میدان همافر -----
پاستور 3537219565 میبد، خیابان امام- نبش میدان عدالت -----
دکتر طاهری 38261033 میدان فرهنگ (نعل اسبی) -----
حکیمی 3536268004 یزد، باغ ملی- ابتدای خیابان مطهری- جنب کوچه- پارکینگ شهرداری -----
سلامت 3538277250 یزد،بلوار دانشگاه- روبه روی مجتمع خورشید -----
دکتر فخرالدینی 3538335775 یزد، صفائیه- میدان ابن سینا- خیابان دکتر مجیبیان- نرسیده به اورژانس بیمارستان صدوقی- کوچه نیلوفر6 -----
شبانه روزی رضایی 3532528810 مهریز،خیابان مطهری جنوبی- روبری اورژانس -----
رئیسان