داروخانه های مرجع یزد

بازگشت

داروخانه منتخب یزد
ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن فروش آنلاین
1  شبانه روزی دکتر سهروردی یزد نرسیده به میدان ابوذر- روبروی ژاندارمری 3538264100 darucity.com
2 دکتر رشیدی یزد شاهدیه- خیابان امام خمینی- روبروی گلزارشهدا 3535210077  
3  شبانه روزی دکترلطفعلیانی یزد میدان همافر 3537256960  
4 داروخانه پاستور میبد خیابان امام- نبش میدان عدالت 3537219565  
5 دکتر طاهری یزد میدان فرهنگ (نعل اسبی) 38261033  
6 دکتر حکیمی یزد  باغ ملی- ابتدای خیابان مطهری- جنب کوچه- پارکینگ شهرداری 3536268004  
7 داروخانه سلامت یزد بلوار دانشگاه- روبه روی مجتمع خورشید 3538277250  
8 موسوی پور یزد بلوار 22بهمن- جنب چرخ گردون 37261660  
9 دکتر فخرالدینی یزد صفائیه- میدان ابن سینا- خیابان دکتر مجیبیان- نرسیده به اورژانس بیمارستان صدوقی- کوچه نیلوفر6 3538335775  
10 شبانه روزی دکتر رضایی مهریز خیابان مطهری جنوبی- روبری اورژانس 3532528810