خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار

درخواست همکاری پروژه های پژوهشی

بازگشت

در صورت درخواست ماده اولیه جهت انجام پروژه های پژوهشی فرم مورد نظر را دانلود نمایید و پس از تکمیل، به آدرس زیر ایمیل نمایید.

marketing@karenpharma.com
دانلود فرم