خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار
داروخانه نزدیک من

درخواست همکاری پروژه های پژوهشی

بازگشت

در صورت درخواست ماده اولیه جهت انجام پروژه های پژوهشی فرم مورد نظر را دانلود نمایید و پس از تکمیل، به آدرس زیر ایمیل نمایید.

marketing@karenpharma.com
دانلود فرم