رابطه کلسترول و بیماری های قلبی و عروقی

زمان مورد نیاز مطالعه : 2 دقیقه

نویسنده : مریم نورروزی / کارشناس تغذیه

رابطه کلسترول و بیماری های قلبی و عروقی

کلسترول یکی از حیاتی ترین مولکولهای بدن است که از بروز عفونت و دردهای عضلانی پیشگیری می کند. کلسترول برای عملکرد سلولهای عصبی ضروری است و ماده اصلی هورمونهای استروئیدی، نمکهای صفراوی و ویتامین دی در بدن به شمار می آید. در سال 1960 این موضوع مطرح شد که افزایش دریافت مواد غذایی حاوی کلسترول، با افزایش کلسترول سرم ریسک بروز بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد. اما 50 سال بعد برخی از مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان دادند که کلسترول رژیم غذایی تاثیری بر کلسترول سرم ندارد و عامل مهمی برای افزایش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی به شمار نمی آید.  

برخی از مطالعات ارتباط بین سطح LDL کلسترول خون و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی را در سالمندان بررسی کردند. در این مطالعات ارتباطی بین افزایش LDL  کلسترول و بروز بیماری های قلبی و عروقی دیده نشد .

در بدن ما قسمت عمده کلسترول توسط کبد تولید می شود و اگر محتوی کلسترول رژیم غذایی ما کم باشد کبد این کمبود را جبران می کند و مقدار بیشتری کلسترول می سازد بنابراین برخی از محققین معتقدند که کلسترول رژیم غذایی ارتباطی با سطح کلسترول سرم ندارد و نیازی به محدودیت شدید دریافت مواد غذایی حاوی کلسترول برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی نیست  .

محققین این مطالعات عقیده دارند که عوامل مهم دیگری نیز به غیر از LDL کلسترول بالا در بروز بیماری های قلبی و عروقی دخیل هستند که باید بیشتر به آنها توجه کنیم این عوامل عبارتند از :

  • فشار خون بالا
  • دیابت
  • سابقه خانوادگی بیماری قلبی و عروقی
  • ابتلا به پره اکلامپسی در طول بارداری
  • اضافه وزن و چاقی
  • بی تحرکی
  • سیگار
  • افزایش CRP ( فاکتور التهابی )

مطالعه انجام شده در دانشگاه کانادا نشان داد اثر CRP در بروز بیماری های قلبی و عروقی بیشتر ازLDL  کلسترول است  .

بسیاری از مطالعات انجام شده در رابطه با این موضوع پیشنهاد می کنند به جای نگرانی در ارتباط با اثر LDL کلسترول در بروز بیماری های قلبی و عروقی و محدودیت شدید کلسترول برنامه غذایی مصرف اسید های چرب ترانس و اسید چرب اشباع را به حداقل برسانید و از مصرف بیش از حد قندهای ساده و کربوهیدرات تصفیه شده که عاملی برای افزایش سطح تری گلیسیرید خون و بروز سندروم متابولیک و عدم تحمل گلوکز خون هستند، پرهیز نماییم .

لازم به توضیح است که مواد غذایی مانند شیر پرچرب، روغن نارگیل و گوشت را نمی توانیم جز مواد غذایی سالم در نظر بگیریم زیرا حاوی اسیدهای چرب اشباع هستند و مصرف اسیدهای چرب اشباع و اسید چرب ترانس هنوز هم عامل مهمی برای بروز بیماری های قلبی و عروقی محسوب می شوند.   

  منابع :

  Harlan M. Krumholz, MD; Teresa E. Seeman, PhD; Susan S. Merrill, PhD; et al. Lack of Association Between Cholesterol and Coronary Heart Disease Mortality and Morbidity and All-Cause Mortality in Persons Older Than 70 Years. JAMA. 1994;272(17):1335-1340.

  McNamara DJ. Dietary cholesterol, heart disease risk and cognitive dissonance. Proc Nutr Soc. 2014 May;73(2):161-6

 Constance C1.The good and the bad: what researchers have learned about dietary cholesterol, lipid management and cardiovascular disease risk since the Harvard Egg Study. Int J Clin Pract Suppl. 2009 Oct;(163):9-14, 27-43. Doi.

 U. Ravnskov. High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis. An International Journal of Medicine, Volume 96, Issue 12, 1 December 2003, Pages 927–934

 http://www.nhs.uk/news/2016/06June/Pages/Study-say-theres-no-link-between-cholesterol-and-heart-disease.aspx

                                                                                                                                                                                            

 


منابع :

ارسال نظر

موبایل :
نام و نام خانوادگی:*
پرسش مورد نظرتان را وارد نمایید : *