کامل ترین دستورالعمل تغذیه در کرونا (بیماران بستری و سرپایی)

زمان مورد نیاز مطالعه : 4 دقیقه

نویسنده : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کامل ترین دستورالعمل تغذیه در کرونا (بیماران بستری و سرپایی)

دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مشکوک یا مبتلا به کرونا

تغذیه مناسب از جمله راه های مهم حفظ سالمتی است و از این طریق میتوان بسیاری از بیماریهای عفونی را مهار و مانع از بروز آن شد.

آنچه از بررسی متون علمی و گزارش های مراکز پژوهشی معتبر می توان استنباط نمود، این است که برای مقابله با این بیماری، بهترین شیوه ارتقا و تقویت وضعیت سیستم ایمنی بدن و تامین میزان نیاز به مایعات، الکترولیتها، انرژی، پروتئین و ریز مغذی ها است.

این پروتکل با هدف شناسایی سوءتغذیه، حفظ وزن مطلوب و تعیین تداخالت دارو-غذا در بیماران مبتلا به کرونای سرپایی و بستری در بیمارستان ارائه میشود و شامل بررسی شرح حال پزشکی و ارزیابی تغذیه ای و کلینیکی، اندازه گیری های تنسنجی و پاراکلینیکی و تجویز رژیم غذایی مناسب، تجویز حمایتهای تغذیهای مناسب و ارزیابی اثربخشی رژیم غذایی در این افراد ارائه میشود.

آنچه در این فایل می خوانید:

اصول مراقبت های تغذیه ای برای بیماران سرپایی مبتلا به کرونا

اصول حمایت تغذیه ای برای بیماران بستری مبتلا به کرونا

دریافت فایل: دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مبتلا به کرونا ویژه کارشناسان و متخصصین تغذیه


منابع :

ارسال نظر

موبایل :
نام و نام خانوادگی:*
پرسش مورد نظرتان را وارد نمایید : *