آیا ال کارنیتین به لاغری کمک می کند؟

زمان مورد نیاز مطالعه : 3 دقیقه

نویسنده : روشنک آزادی/ کارشناس تغذیه

آیا ال کارنیتین به لاغری کمک می کند؟

از جمله ترکیباتی که در بسیاری از مکمل های کاهش وزن و چربی سوزها مورد استفاده قرر می گیرد، ال کارنیتین می باشد. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که کارنیتین چگونه به کاهش وزن کمک می کند و آیا بر لاغری موثر است یا خیر!

کارنیتین چیست و چه نقشی در بدن دارد؟
کارنیتین ماده ای شبه ویتامین و شبه اسیدآمینه است و به شکل دو ایزومر D و L وجود دارد ولی تنها ال- کارنیتین از نظر فیزیولوژیکی فعال است. ال- کارنیتین در مقادیر نسبتا زیاد در گوشت وجود دارد (کاروکارنیز، لغتی لاتین و به معنای گوشت یا عضله است) و در طی 20 سال اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است
عملکرد اصلی کارنیتین در بدن، تسهیل اکسیداسیون چربی با انتقال اسیدهای چرب زنجیره بلند از غشای میتوکندری است، جایی که بتااکسیداسیون صورت می گیرد.

از آنجایی که اسیدهای چرب (موجود در غذای دریافتی یا بافت چربی) برای تولید انرژی، باید قبل از بتااکسیداسیون، به اسیل کوا تبدیل شوند و اسیل کوا نمی تواند از غشای سلول عبور کند، کارنیتین به این انتقال کمک می کند.

بنابراین،  بدون کارنیتین، اکثر لیپیدهای غذایی نمی توانند به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرند و این امر منجر به تجمع اسیدهای چرب و چاقی می شود.
ادعا می شود که کارنیتین متابولسیم چربی را بهبود می بخشد، توده چربی را کاهش و توده عضلانی را افزایش می دهد.

بنابراین کارنیتین اغلب برای کاهش وزن، کاهش چربی بدن و افزایش تیزی و هوشیاری به کار می رود.

ورزشکاران استقامتی از کارنیتین جهت افزایش اکسیداسیون چربی و حفظ ذخایر گلیکوژن عضلانی استفاده می کنند.
در بدن انسان، کارنیتین در روده کوچک از طریق انتقال فعال وابسته به سدیم و انتشار ساده جذب می شود.

در خون، کارنیتین برای اتتقال نیازی یه پروتئین ندارد و به صورت آزاد یا به فرم اسیل کارنیتین وجود دارد.

ال- کارنیتین از گوشت قرمز و لبنیات تأمین می شود و در بدن نیز تولید می گردد. حتی اگر دریافت غذایی کارنیتین کافی نباشد، در افراد سالم کارنیتین به اندازه کافی و برای حفظ ذخایر بدن از متیونین و لیزین تولید می شود. کارنیتین در کبد و کلیه که حاوی 6/1% از کل ذخایر کارنیتین بدن (27 گرم) هستند، سنتز می شود.

98% از کارنیتین موجود در بدن انسان در عضلات اسکلتی و قلب وجود دارد. عضلات اسکلتی و قلب به کارنیتین موجود در گردش خون که 5/0% از کل کارنیتین بدن را شامل می شود، وابسته اند.
دفع روزانه کارنیتین از طریق ادرار و مدفوع صورت می گیرد و ناچیز است و حتی در افرادی که رژیم بدون گوشت مصرف می کنند، کمتر هم می باشد. معمولا میزان از دست رفته از طریق مدفوع می تواند نادیده گرفته شود به جز در مواردی که مکمل کارنیتین مصرف می شود.

کارنیتین در متابولیسم
ال- کارنیتین نقش مهمی در متابولیسم چربی دارد. در حالت استراحت و در طی ورزش با شدت کم تا متوسط، اسیدهای چرب زنجیره بلند منبع اصلی انرژی برای استفاده اکثر بافتها از جمله عضلات اسکلتی هستند.

عملکرد اصلی کارنیتین انتقال اسیدهای چرب زنجیره بلند از غشای میتوکندری است، جایی که بتااکسیداسیون  اسیدهای چرب در آن صورت می گیرد. کارنیتین در متابولیسم کربوهیدرات هم نقش دارد.

کارنیتین و لاغری
اعتقاد بر این است که مکمل کارنیتین به کاهش وزن کمک می کند.

فرض بر این است که دریافت خوراکی کارنیتین به صورت منظم، غلظت کارنیتین عضلانی را افزایش می دهد و افزایش غلظت کارنیتین عضلانی، باعث افزایش اکسیداسیون چربی و اتلاف تدریجی ذخایر چربی بدن می شود
مطالعات نشان داده اند که مصرف خوراکی کارنیتین (تا 6 گرم در روز برای 14 روز) غلظت کارنیتین عضلانی را تغییر نمی دهد، بنابراین باعث افزایش اکسیداسیون چربی نمی شود
در مطالعه دیگری همزمان با دریافت کارنیتین، غلظت انسولین هم (از طریق تزریق انسولین یا دریافت مقادیر بالای کربوهیدرات) افزایش داده شد که این امر منجر به افزایش کارنیتین عضلانی، کاهش تجزیه گلیکوژن عضلات و بنابراین افزایش متابولیسم چربی شد.
در مطالعه دیگری که در ورزشکاران انجام شد، به یک گروه 80 گرم کربوهیدرات و به گروه دیگر 80 گرم کربوهیدرات به اضافه 2 گرم کارنیتین در روز به مدت 24 هفته داده شد.

مشاهده شد که در طی ورزش با 50% Vo2max تجزیه گلیکوژن در گروه دریافت کننده کارنیتین کاهش یافته بود.
با وجود اینکه احتمال دارد دریافت کارنیتین به مدت چند ماه همراه با دریافت نسبتا بالای کربوهیدرات، موجب افزایش کارنیتین عضلانی و افزایش متابولیسم چربی شود، هنوز زود است که بتوان نتیجه گیری قطعی کرد.

بنابراین اگر کارنیتین با هدف کاهش وزن مصرف شود، این امر نیازمند مصرف بالای کربوهیدرات برای افزایش انسولین و اطمینان از افزایش غلظت کارنیتین عضلانی و در نتیجه بهبود اکسیداسیون چربی است.

اما در ورزشکارانی که انرژی مصرفی بالایی دارند و همراه با وعده ها و نوشیدنی های انرژی زا کارنیتین مصرف می کنند، کارنیتین عضلانی افزایش می یابد که این امر افزایش اکسیداسیون چربی را به دنبال خواهد داشت.

سخن پایانی

 کارنیتین مکمل چربی سوزی است که اثر چربی سوزی خود را همراه با ورزش ایفا می کند و بدون ورزش چندان اثربخش نیست.

محصولات مرتبط

ارسال نظر

موبایل :
نام و نام خانوادگی:*
پرسش مورد نظرتان را وارد نمایید : *