خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار

مقالات ورزشی

بازگشت

استراتژی های تغذیه ای برای افزایش سرعت ریکاوری در ورزشکاران ( قسمت 2 )

در مطلب قبلی نقش مکمل های حاوی پروتئین، BCAA، کربوهیدرات، امگا 3 و کورکومین در افزایش سرعت ریکاوری توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی سایر مواد مغذی در افزایش سرعت ریکاوری و کاهش مدت زمان آن می پردازیم....

نویسنده : مریم نوروزی/کارشناس تغذیه دسته بندی : مقالات ورزشی تاریخ ثبت : 1397/07/09 بازدید : 437 بار
9 راهکار برای افزایش سطح هورمون رشد

هورمون رشد نوعی هورمون پلی پپتیدی است که از غده هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون نقش مهمی در رشد و نمو، بهبود ترکیب بدن و تنظیم متابولیسم دارد...

نویسنده : مریم نوروزی/کارشناس تغذیه دسته بندی : مقالات ورزشی تاریخ ثبت : 1397/07/02 بازدید : 2654 بار
استراتژی های تغذیه ای در افزایش سرعت ریکاوری ( قسمت 1 )

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼین ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ و ورزﺷﮑﺎران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ورزﺷﯽ و داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﺳﺖ که بی شک ریکاوری و استراحت کافی از فاکتورهای ضروری برای دستیابی ورزشکاران به حداکثر آمادگی جسمانی است. بدون ریکاوری کافی، بدن توانایی برای سازگار شدن با فشار تمرینی را نداشته عملکرد ورزشکار بهبود نمی یابد و در نهایت دچار سندروم بیش تمرینی خواهد شد....

نویسنده : مریم نوروزی/کارشناس تغذیه دسته بندی : مقالات ورزشی تاریخ ثبت : 1397/05/22 بازدید : 464 بار
راهکارهای طبیعی برای افزایش سطح تستوسترون

معمولا بسیاری از ورزشکاران حساسیت زیادی نسبت به افزایش قدرت و توان عضلانی، افزایش حجم عضلات وکاهش توده چربی بدنشان دارند. یکی از راه حل های رسیدن به این اهداف، افزایش تولید هورمون جنسی تستوسترون به صورت طبیعی است....

نویسنده : مریم نوروزی/کارشناس تغذیه دسته بندی : مقالات ورزشی تاریخ ثبت : 1397/04/26 بازدید : 689 بار
سیستم دسته بندی مکمل ها بر اساس فهرست کمیته ورزشی استرالیا

برخی از منابع، مکمل های تغذیه ای را به سه زیر گروه تقسیم بندی می نمایند : 1- مکمل های رژیمی 2- مکمل های بهبود دهنده عملکرد 3- غذاهای ورزشی طی سالیان اخیر بررسی مزایا و تاثیرات مصرف مکمل های تغذیه ای در کانون توجه قرار گرفته است بنابراین آگاهی از اثر بخشی و ایمن بودن آنها برای همه مصرف کنندگان ضروری است....

نویسنده : مریم نوروزی/کارشناس تغذیه دسته بندی : مقالات ورزشی تاریخ ثبت : 1397/02/08 بازدید : 2382 بار